Diverse

De moderne kunst laat de kunstenaars toe hun discipline zonder grenzen te beoefenen. Het idee achter
hun kunst zou dan nauwkeuriger uitgewerkt kunnen worden. Met deze overlapping komt er
verwarring. Men vraagt zich steeds meer af: Wat is dan hun bedoeling?

Verschillende invalshoeken leren onderzoeken laten ons zien wat mogelijk is in andere mediums
buiten schilderen. Bijvoorbeeld tekenen, hoeveel kunstenaars hebben daardoor hun eigen stijl ontdekt?
Het is het begin om alle kunstdisciplines uit te bouwen. Daaruit volgt alles.

Het is nodig om verschillende kunstdisciplines te begrijpen. Niet alleen voor andere kunstenaars hun
keuzes te leren begrijpen. Maar ook om mijn eigen idee meer leren weergeven zodat andere mensen,
meer mensen, het werk leren begrijpen. Als je je proces uit één discipline haalt wordt deze herhalend.
Open je eigen perspectief.